Menu

Frivillig politik

Frivilligpolitik for frivillige i VIC

Vision:

Frivillige i VIC skal opleve, at man er del af et aktivt fællesskab, hvor man bliver anerkendt, at det er sjovt og at man er med til at udvikle VIC.

Målgruppe:
Alle i aldersgruppen fra 14 og op. Der gøres en særlig indsat for at få frivillige, der ikke er frivillige i VSF.

Ledelse: 
Bestyrelsen udpeger person der har ansvaret for de enkelte frivillige grupper. Der er ønske om 3 grupper: Pedeller, Halv ni klub og Cafe VIC.
Det sikres at når der er unge under 18 år på vagt, at der samtidig altid er en voksen til stede.

Opgaver:
Ansvarlig for gruppen udfærdiger opgavefordelingsplan.

De ansvarlige for gruppen har et medansvar for, at de frivillige oplever medindflydelse og udvikling i de aktiviteter, de frivillige er en del af.

 Opgaven skal være klart defineret og hvad der forventes.

Hvor der kan hentes hjælp.

Beskrivelse af hvornår opgaven er løst.

Nye frivillige får en opstartssamtale med leder, og får tilknyttet et en ”buddy”

Anerkendelse:
De frivillige skal have klap på skulderen – det kan ikke gøres for tit
De frivillige skal have indflydelse på arbejdet
De frivillige bliver automatisk medlemmer i VIC og er med i medlemsspillet Støt og Vind, og opnår de fordele der er ved at være medlem.
De frivillige skal modtage omkostningsgodtgørelse efter nærmere fastsatte regler
De frivillige inviteres til VSF’s årlige træner/leder fest  
De frivillige får udleveret frivillig trøje med tekst.
De frivillige får efter endt frivilligindsats en udtalelse, der kan bruges i uddannelsesøjemed eller andet arbejde.
VIC forsøger at få billet til Vejle kommunes årlige frivilligfest, som udleveres til interesserede.
De frivillige kan efter aftale med halinspektør frit disponere over lokaler i VIC i ledige perioder.

 

Kommunikation:

De frivillige deltager i møder 2 gange årligt, hvor alle frivillige i VIC deltager.

De enkelte afdelingsansvarlige afholder derudover ad hoc møder med de frivillige i afdelingen.

De frivillige skal have nem adgang til opgaveplan og nem tilmelding/afmelding

 

Strategiplanen kan justeres løbende, men gennemgås minimum en gang årligt på bestyrelsesmøde.
Vedtaget på bestyrelsesmøde den 1.2.2024

Luk